Premiksy mineralne

Spółka ANIMA począwszy od 2002 roku jest producentem przedmieszek (premiksów) wprowadzających śladowe pierwiastki nieorganiczne do pasz. Premiksy są to produkty używane do produkcji koncentratów wieloskładnikowych, wprowadzające mikroelementy do pasz. W naszej ofercie znajdują się premiksy sypkie oraz płynne.

Naszą specjalnością są niskopylące, bezpieczne w stosowaniu premiksy selenowe. Oferujemy również najwyższej jakości przedmieszki kobaltowe i jodowe. Podstawą naszej produkcji jest stałe doskonalenie jakości wyrobów oparte na zasadach GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Stały nadzór weterynaryjny, monitorowanie krytycznych punktów kontroli, zewnętrzna oraz wewnętrzna analityka laboratoryjna zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów.

Gwarantujemy elastyczność działania dostosowaną do potrzeb konkretnego Klienta. Dotyczy ona: doboru oczekiwanej zawartości procentowej głównego składnika, dostosowania nośnika do indywidualnych potrzeb odbiorcy (granulacja) oraz sposobu pakowania produktu. Premiksy sypkie standardowo są pakowane w worki PE 25kg na paletach lub opakowania typu big-bag (500kg; 750kg; 1000kg).

Premiksy mineralne:

Selenowe o zawartości Se 1%-5% - na bazie seleninu sodu

Powlekany granulowany węglan kobaltu (II) 5% Co - niskopyłowy dodatek paszowy 3b304, spełniający wszystkie wymagania Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 131/2014

Jodowe o zawartości I 10%-20% - na bazie jodku potasu lub jodanu wapnia

Wieloskładnikowe np. Se-I

Niskopyłowe dodatki paszowe - powlekany granulowany bezwodny jodan wapnia 10% I 3b203 oraz powlekany granulowany selenin sodu 4,5%Se 3b802