POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE)

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie posiadacie Państwo prawa w związku z korzystaniem przez nas z cookies i innych podobnych technologii.

Nasza strona może używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszej strony i przechowywane na Państwa urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam.

Poniżej zamieszczamy informacje o rodzajach i sposobie korzystania przez nas z cookies na naszej stronie internetowej.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ANIMA Badania – Produkcja – Usługi, 31 – 670 Kraków, ul. Dziekanowicka 8A, NIP: 676-00-75-432, REGON: 008072683, o wysokości kapitału zakładowego 50.000,-zł, opłaconego w całości, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000186928

adres korespondencyjny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ANIMA Badania – Produkcja – Usługi, 31 – 670 Kraków, ul. Dziekanowicka 8A, 31-670 Kraków, Polska

e-mail: privacy@anima.net.pl
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Niektóre cookies są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji / transmisji danych w sieci lub należytego działania podstawowych funkcji witryny. Inne cookies pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności oraz ulepszenia interakcji, doświadczenia i sposobu obsługi użytkownika.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w toku korzystania z naszej witryny internetowej.

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych: rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące cookies w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z informowaniem o naszej działalności oraz oferowaniem za pośrednictwem strony internetowej usług i produktów.

 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia: (i) jedynie do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne) lub (ii) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możecie Państwo w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies z komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Możecie Państwo także wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziecie Państwo mogli skorzystać z niektórych funkcjonalności.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

 Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w ten sposób nie będzie wpływać na Państwa uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

 

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim np. dla zapewnienia komunikacji z użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

Niektóre pliki cookies są umieszczane na Państwa urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, lecz przez podmioty trzecie – na przykład – przez sieci społecznościowe lub w celach reklamowych umożliwiając śledzenie i analizowanie działań użytkowników na stronach internetowych oraz dostarczanie spersonalizowanych reklam, w tym remarketingu naszych produktów.

 

Jakie posiadacie Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Państwu oraz Osobom Fizycznym następujące uprawnienia:

  • prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo żądania od Administratora sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO);
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora) (art. 21 RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem zwykłego pobytu Państwa lub Osoby Fizycznej w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);
  • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego lub jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi Państwa lub Osoby Fizycznej lub nie poinformował Państwa lub Osoby Fizycznej w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
  • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu Dane Osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące Państwu i Osobom Fizycznym na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79 RODO).

 

Aktualizacja Polityki Prywatności

 Jeśli nastąpi konieczność aktualizacji niniejszej polityki prywatności, będziecie mieć Państwo zawsze dostęp do aktualnej wersji na naszej stronie internetowej.