CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ 2012

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ 2012

ANIMA Badania-Produkcja-Usługi uzyskała CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ. To prestiżowe wyróżnienie nadawane jest przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland.   Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

cwb2012_decwb2012_pl cwb2012_en 2012golden_h