Powlekany granulowany węglan kobaltu(II)

Powlekany granulowany węglan kobaltu(II)

ANIMA posiada w swojej ofercie powlekany granulowany węglan kobaltu (II) 5% Co – niskopyłowy dodatek paszowy 3b304, spełniający wszystkie wymagania Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 131/2014.